Jste na stránce www.english3.cz
Nahrazuje audio CD. Pro přehrání klikněte na název stopy, například: 2 Lekce 1

Posloucháme co nejčastěji kvůli porozumění a výslovnosti.
Mluví Bob, Jenny, Liz a Natalie - Angličané, třeťáci.